NEMOCNICE SUŠICE : MEZIOBOROVÁ JIP

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Mezioborová JIP
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Mezioborová JIP


Staniční sestra:          Zdena Kavalová


Jednotka intenzivní péče naší nemocnice má mezioborový charakter. Jsou zde hospitalizováni pacienti z interního, chirurgického, gynekologického i dětského oddělení. Pečuje o pacienty vyžadující intenzivní sledování a léčení u chorob interní, neurologické či chirurgické povahy. Dále jsou zde umístěni také nemocní po náročnějších operačních zákrocích.

Jednotka je vybavena 8 moderními intenzivními lůžky, 9. lůžko je jako rezerva pro akutní příjem pacienta. U každého lůžka je k dispozici komplexní monitorovací technika umožňující permanentní sledování nemocného. Většinu pacientů tvoří nemocní s akutními oběhovými stavy, nemocní s poruchou metabolismu nebo s akutním zhoršením onemocnění trávicího traktu. Dále jsou tu léčeni nemocní s těžším pooperačním průběhem nebo po těžších úrazech. Oddělení pečuje také o nemocné po závažnějších otravách (intoxikacích). Pacientům jsou monitorovány životní funkce, je poskytována kompletní výživa, a to zejména při nemožnosti přijímat stravu ústy.

Oddělení je vybaveno účinnou technikou i pro situace, kdy se u nemocného objeví dechová tíseň. V těchto případech je k dispozici umělá plicní ventilace. V nejzávažnějších situacích je prováděna komplexní resuscitační péče. V případě některých poruch srdečního rytmu je užita tzv.elektrická kardioverze v krátké narkóze. Účelem je zrušení arytmie pomocí elektrického výboje a tím obnovení normálního srdečního rytmu.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ